www.jesy.cz
Svatby, oslavy, večírky. Svatby, oslavy, večírky.

Penzion Restaurace Jessy, Perná

Dovolujeme si Vám nabídnout další služby, které Vám velmi rádi zajistíme na základě Vašeho výběru, požadavku či přání.

Svatby, oslavy, večírky

Ochutnávky vín v tradičním vinném sklípku s možností odborného výkladu.

Pro cykloturisty využití naší restaurace jako výchozí a cílový bod k cyklistickým výletům po místních cyklostezkách.

Možnosti turistiky na Pálavě a v okolí >>

© 2007 Restaurace u Jessyho
webdesign: Huslík   |   Link   |   Sitemap
Valid XHTML 1.0 Transitional
w  w  w  .  j  e  s  s  y  .  c  z
  • r e s t a u r a c e
  • u b y t o v á n í
  • a p a r t m á n
  • n a š e  s l u ž b y
  • t u r i s t i k a
  • k o n t a k t

n  a  š  e   s  l  u  ž  b  y

n  a  š  e   s  l  u  ž  b  y

home  /  e-mail  /  fotogalerie