www.jesy.cz
Pavlovské vrchy Pavlovské vrchy Pavlovské vrchy
Mikulov Mikulov  
Mušovská jezera Mušovská jezera Mušovská jezera
Lednicko-Valtický areál Lednicko-Valtický areál  
Podzimní les Cykloturistika Vinohrad
Lednicko-Valtický areál Lednicko-Valtický areál  

Jižní Morava, Pavlovské vrchy, Perná

Pavlovské vrchy

Turistické značky vás povedou po bílých vápencových bradlech s příjemnými vyhlídkami do úrodné moravské krajiny, krajiny vinohradů, lužních lesů a Mušovských jezer. Atraktivním cílem budou určitě starobylé zříceniny hradů Děviček a Sirotčího hrádku.

Mikulov

(5km)
Známé příhraniční město ležící mezi třemi návršími pod charakteristickým Sv.Kopečkem. Historické náměstí s nedávno rekonstruovanou ditrichštejnskou hrobkou a zámkem vám přinese nezapomenutelné chvíle. Zajímavou určitě shledáte židovskou obec s židovským hřbitovem a židovskou minulostí.

Mušovská jezera

(5km)
Možnost rybolovu a v nedalekých Pasohlávkách možnost vodních sportů.

Lednicko-Valtický areál

(15km)
Asi největší turistické lákadlo v oblasti. Areál zapsaný na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Můžete navštívit zámky v Lednici a Valticích, a spatřit spoustu malých staveb v romantických zákoutích poklidných přírodních scenérií lužního lesa.

Další vzdálenosti:

  • Břeclav (20km)
  • Brno (50km)
  • Vídeň (70km)
© 2007 Restaurace u Jessyho
webdesign: Huslík   |   Link   |   Sitemap
Valid XHTML 1.0 Transitional
w  w  w  .  j  e  s  s  y  .  c  z
  • r e s t a u r a c e
  • u b y t o v á n í
  • a p a r t m á n
  • n a š e  s l u ž b y
  • t u r i s t i k a
  • k o n t a k t

t  u  r  i  s  t  i  k  a

t  u  r  i  s  t  i  k  a

Jižní Morava:
Krajina vína, tradic, zpěvu a slunce.
home  /  e-mail  /  fotogalerie